Menü
Testületi ülések
2018 Hulladéknaptár
Ma 2019. május 27., hétfő, Hella napja van. Holnap Emil és Csanád napja lesz.

postheadericon HIRDETMÉNY

Facebook

 

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. munkaközi véleményezési szakaszát Tiszapalkonya Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan. 

A készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban Tiszapalkonya Község Önkormányzatának  7/2017. (VI.30.) számú  Partnerségi Rendelete 1.§ szerinti Partnerek az ún. tájékoztatási szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak.    (A Partnerségi Rendelet megtekinthető a www.tiszapalkonya.hu  honlapon.)

Észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek: Tiszapalkonya lakossága és a Tiszapalkonya ingatlantulajdonosok; a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; a település területén ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek; valamint a település területén működő vallási közösségek. 

 

A véleménynyilvánítás határideje: 2018. március 26-tól - 2018. április 16-ig.      

Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben

kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és a Településképi rendelettel kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott észrevételben lehet.

 

♦ ♦ ♦

 

A véleménynyilvánításra az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez: 

Időpontja: 2018. április 3-án, 14:00 órától – 14:30 óráig           

Helyszín: Tiszapalkonya (3587 Tiszapalkonya, Hősök tere 1. )

Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban, vagy azt követően 

2018. április 16-ig  

kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet ill. a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. email címre.

 

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

 

 

Tiszapalkonya, 2018. március 26. 

 

Lasztóczi László Attila sk.

polgármester

 

 

 

A véleményezéssel érintett dokumentumok listája:


Települési Arculati Kézikönyv (TAK):

 A kézikönyv a természeti és épített környezet által meghatározott településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. Feltárja és ismerteti a kerületen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására a szemléletformálás céljával.

 

Településképi rendelet készül(TkR):

 Az önkormányzat a településkép védelmét önkormányzati rendeletben biztosíthatja. A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének megőrzését vagy kialakítását jelenti. A településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára térhet ki, valamint a településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatti településképi szempontból meghatározó területeket jelölhet ki. Előírásokat fogalmazhat meg a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, illetve a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére, alkalmazására és tilalmára vonatkozóan.

Módosítás: (2018. március 27. kedd, 11:10)

 
Borsod Volán menetrend

Érvényes 2014. szeptember 1-től

Klikk a képre

Hasznos oldalak